Vil du hjelpe oss med driften?

Vi ber pent om små økonomiske bidrag til opprettholdelse og drift av nettstedet, utgifter som i dag dekkes av nettstedeier sine private midler.

Betalingsformidler er Paypal

Dette er en velutprøvd og internasjonalt anvendt SSL-kryptert betalingsløsning som muligjør å gjennomføre hele donasjonsprosessen sikkert og trygt direkte på onechoice.se. Kortinformasjon kan hverken detekteres eller lagres i vårt system! Alle får tilsendt kvittering på epost.

Forskning viser at stråling kan gi alvorlige negative helseeffekter.
Leger og forskere over hele verden advarer. Våre barns framtid avhenger av valg vi gjør i dag

Hjelp oss med å spre denne viktige informasjonen slik at den stadig økende gruppen av barn og voksne som får livskvaliteten sin begrenset kan finne trengende informasjon.

Knappen for donasjon finner du på hver side av dette nettstedet. Tusen takk på forhånd!