Kort om gruppesøksmål

På en pressekonferanse den 16. mai inviterte en gruppe franske advokater, medisinere og interesseorganisasjoner til gruppesøksmål mot den franske stat på grunn av helsevirkninger, krenkelse av privatlivet, og feilaktig avregningsmetode. En dom har alt pålagt fjerning av en «smart» vannmåler i Grenoble på grunn av helsemessige skadevirkninger. Gruppesøksmål forberedes i Frankrike.

Vi ønsker å støtte Einar Flydals initiativ om en utredning av den rettslige holdbarheten i smartmålerprosjektet. Dette vil kunne gi verktøy til dem som vil sloss, enten det er ankesaker, saker i sameier, eller stevning mot netteiere eller staten. Utredningen vil gjøres fritt tilgjengelig på Stopp smartmålerne!

Hvis vi var et strømnettselskap ville vi tenkt føre-var av rent moralske grunner, og så – av rent finansielle og forretningsstrategiske grunner – latt en jurist undersøke hvilken undersøkelses- og handlingsplikt nettselskapet har, og hvordan det kan stilles til ansvar. For nettselskapene har selv ansvaret for valget av denne kommunikasjonsteknologien som forskere verden over advarer mot. De kan ikke bare skjule seg bak NVE og Statens strålevern når de har fått opplysninger som innebærer at det kan være tvil om at Statens stråleverns risikovurderinger er korrekte. Snart mottar dessuten hvert nettselskaps administrerende direktør hvert sitt eksemplar av juristutredningen som bok gratis i posten.

Juridisk utredning: fase to

Einar Flydal jobber ufortrødent videre, og etter flere møter og mange innspill har han konkludert med at en rettssak ikke er veien å gå. Han har nå iverksatt et prosjekt han har tro på. Detaljene får vi seinere, men han sier at det er tung ekspertise om bord, og at finansieringa er i orden gjennom private givere. Han etterlyser imidlertid en medisiner/biokjemiker/biofysiker som kan tenke seg å oversette en faglig interessant tekst fra engelsk til norsk, eller lese korrektur. Han vil også gjerne komme i kontakt med andre personer innen helsesektoren som kan tenke seg å gjøre en avgrensa innsats bak skrivebordet. F.eks. får han henvendelser fra leger som håper at noen vil organisere leger til handling mot denne helseskadelige teknologien, for legene har visst ikke tid til å organisere slikt selv…

For mange tema og typer krav gjør en slik sak uhåndterlig. Andre tema, som personvern, GPDR, sikkerhet og liknende derfor er holdt utenom her med vitende og vilje. De kan alltids legges til saken og kravene dersom det skulle vise seg å bli aktuelt med gruppesøksmål i fremtiden.

Smartmålerne: – Rettssak er uklokt. Hvor går veien da?

Tre framtredende jurister og en spesialist på helse, miljø og sikkerhet er konsultert om hva som er beste strategi framover for å få fjernet den helsebelastningen som AMS/smartmålerne innebærer. De gir sammenfallende råd, som vi summerer slik, med fare for at ingen av dem gjengis helt korrekt:

RETTSSAK MOT NETTSELSKAPENE?

Å prøve å nå fram juridisk mot nettselskaper alene – enkeltvis eller som gruppe – er så langt ikke vurdert. De vil uansett kunne peke tilbake på NVE og Statens strålevern for å hevde at strålingsnivåene er godkjente og innenfor regelverket. De har også en selvstendig undersøkelsesplikt i og med at de er informert om der er betydelig grunnlag for tvil om at helsevirkninger ikke er vesentlige. Hvor langt de da kan dekke seg bak et pålegg fra NVE, er ikke utredet. Les mer

Ett virkemiddel er å søke fritak – hva enten for frykt for økt helserisiko og for helseplager fra strålingen fra målerne, eller på generelt grunnlag, uten legeattest. Og det er viktig å få framprovosert medisinske og juridiske vurderinger fra upartisk hold. De som har ressurser, bør søke å få avklart juridisk spørsmål om hvem som skal betale for strålingsreduserende tiltak. Stopp smartmålerene jobber for slike tiltak!

Send brev til din strømleverandør nå, er smartmåler allerede installert i huset? send likevell. Bruk vår automatiske tjeneste!