En ny studie viser at radiofrekvent stråling stimulerer svulstdannelser hos mus ved strålingsnivåer på 0.4, 0.04 og 2W/kg – langt under grenseverdien for personeksponering på 4 W/kg. Det betyr at termiske effekter kan utelukkes og andre forklaringsmodeller må benyttes. Resultatene viser også at de laveste strålenivåene i forsøkene hadde sterkest effekt.

Professor Alexander Lerchl ved Jacobs Universitetet i Bremen er førsteforfatter. ”Våre resultater viser at elektromagnetiske felt opplagt fremmer veksten av svulster” sa Lerchl under en pressemelding fra Jacobs Universitetet. Hittil har han vært den mest iherdige av skeptikerne når det gjelder å avvise eller fornekte helseskader av svake elektromagnetiske felt og ble ikke gjeninnvalgt i WHOs kreftpanel da RF-stråling og kreft ble vurdert å være mulig kreftfremkallende i 2011. Den nye studien markerer en helomvending fra Lerchls side, og får ekstra tyngde fordi den bekrefter resultatene fra en tidligere tysk studie utført av Tillmann og medforfattere i 2010. Les mer..