Vi gjør det lettere å sende brev til ditt nettselskap, søk fritak fra radiodelen i AMS-målern med vårt automatiske system.

stoppEtt virkemiddel er å søke fritak – Enten for frykt for økt helserisiko og for helseplager fra strålingen fra målerne, eller på generelt grunnlag, uten legeattest. Og det er viktig å få framprovosert medisinske og juridiske vurderinger fra upartisk hold. Brevet du kan sende til din strømleverandør har vi gjort ferdig for deg, du vil få tilsendt kopi av brevet på e-post, samtidig som en kopi går direkte til Stopp strømålerene.

Hvorfor "bare" søke fritak fra radiodelen i AMS-målern?

Dette er grunnet med at de aller fleste vil bli påtvunget AMS-målern grunnet henvisning til justervesenet krav til nøyaktighet. Altså de skylder på at de gamle analoge målrene er for unøyaktig..? Det er også mange som allerede har fått AMS-målern installert, og dette har vi tatt høyde for med ett lite tillegg om gruppesøksmål på slutten av malen som skal dekke opp for dette temaet ved ett senere tidspunkt.

Møtes du med krav om legeerklæring for å “dokumentere din bekymring” så bør du kontant avvise dette.

Å kreve at en lege skal dokumentere familiens bekymringer, som du og familien selv suverent er fullt ut kapabel til å vurdere, kommunisere og dokumentere på egen hånd basert i allerede eksisterende publisert forskning, kjente FAKTA og egne erfaringer, er i realiteten et uakseptabelt forsøk på umyndiggjøring.

Nettselskaper som forsøker å fremstille legeerklæring som et krav for å få fritak, har altså lagt seg på en strengere tolkning av forskriften enn både OED og NVE. Nettselskapene har også nå begynt å kreve ett årlig gebyr fra dem som ikke vil ha AMS-målern, dette er forsøk på å skremme forbrukerene til å godta AMS-målern. Dette må vi sørge for ikke kommer nettselskapene til ære. det kan koste dem dyrt, i første omgang disses omdømme.

Når vi nå forstår urimeligheten i hvordan mange nettselskap forholder seg til dette, så må den beste fremgangsmåte være følgende:

  1. KREV FRITAK UTEN LEGEERKLÆRING.
  2. Klag på AMS-målern til NVE, Statens strålevern,Olje og Energidepartementet og Forbrukertilsynet.

 

NVE ER NEMLIG FORPLIKTET TIL Å BEHANDLE ANKEN I TRÅD MED EGNE FORSKRIFTER, OG DA MÅ DU SELVFØLGELIG FÅ FRITAK!

Klikk på lenken under her, velg den som passer deg. Du vil nå komme til ett automatisk innsendelseskjema. Fyll inn alle opplysninger som kreves. Brevet er ferdig forfattet, men du kan selfølgelig lime inn din egen brevmal om du ønsker dette. Har du allerede sendt søknad og fått avslag, send igjen!

emf radiation

Kort om NETTSELSKAPET AS - opplysningsplikt og etiske samfunnsansvar

Vi benytter anledningen til å påpeke NETTSELSKAPET AS’s opplysningsplikt og etiske samfunnsansvar, noe vi ikke kan se at selskapet har overholdt i relasjon til utsendt markedsføring av “smartmålere” og installasjon av disse hos selskapets kunder.


Det er betenkelig å se at NETTSELSKAPET AS i markedsføringen ikke nevner et eneste ord om – for bransjen formodentlig velkjente – potensielle helserisikoer, helsereaksjoner og om teknologiens potensiale for privatlivskrenkende overvåkning, ei heller informerer kundene om disses faktiske lovlige mulighet til å takke NEI til slik installasjon.