DATAINNSAMLING FRA PRIVATE HJEM ER ALLEREDE EN GLOBAL MULTIMILLIARD-INDUSTRI

Datainnsamling fra private hjem, via “smarte” målere er allerede utviklet til en global multimilliard-industri.  Det er uttalt at markedsverdien på denne industrien på sikt estimeres å langt overskride markedsverdien av selve strømsalget.

Vårt lovverk forbyr foreløbig slik datakartlegging og innsamling, med mindre den skjer i tråd men en rettskjennelse/rettskraftig dom, eller via eksplisitt samtykke fra kundene/brukerne som blir spionert på.  Smartmålerne og smartnettet vil sakte men sikkert pulverisere denne beskyttelsen.

Informasjonen samles ikke inn for å hjelpe deg, den samles inn for målrettet, sakte men sikkert, å lage en så komplett personlig profil på deg og husstanden som overhodet mulig, for å kunne utnytte deg maksimalt, på alle tenkelige måter, kommersiellt, økonomisk, psykologisk og juridisk.  Det gjøres for å gi kommersielle aktører og myndigheter detaljert og komplett kunnskap om din karakter, din personlighet, dine vaner, dine lidenskaper, dine interesser, for ikke å glemme din frykt og dine private hemmeligheter som ingen andre enn deg selv bør få kunnskap om.

DET BYGGES OPP DIGITALE DOBBELTGJENGERE AV OSS ALLE I MYNDIGHETERS OG DE KOMMERSIELLE AKTØRERS PROFILERINGSDATABASER.  EN DATAINNSAMLING OG KARTLEGGING I EN GLOBAL INDUSTRIELL SKALA SOM IKKE HAR HATT SITT SIDESTYKKE NOEN GANG FØR I MENNESKETS HISTORIE.

Denne type informasjon brukes allerede i høyavanserte datasimulatorer hvor myndigheter, forsvar, etterretning og “samfunnsingeniører” tester ut forskjellige scenarioer på våre digitalt innsamlede dobbeltgjengere (som i simulatoren kalles “agenter”).  Det kan f.eks være i simuleringer av hvordan “agentene” i en gitt by vil reagere på en katastrofe, en trussel, eller en upopulær politisk avgjørelse osv.  Kontrollmatrixen ønsker å skaffe seg bedre kontroll på deg og ditt liv, raffinere spissvitenskapelig gruppeforutsigbarhet, forutse gruppedynamikk, kollektive reaksjonsmønstre og finslipe “crowdcontrol“.  Når de vet alt om oss alle, så blir vi selvsagt også lettere å styre og kontrollere.  Noe av dette kan du lese om f.eks i artikkelen The truth about smart cities: “In the end, they will destroy democracy”  – (og legge utkantstrøk og landsbygda øde).

Kraftnettselskapene og myndigheten påstår at ingen vil ha tilgang til informasjon innsamlet via AMS-målere, med mindre du selv “abonnerer på tredjeparts tilleggstjenester”.  Påstanden stemmer ikke!

Selv om du IKKE abonnerer på “tredjeparts tilleggstjenester”, så har alle elektriske og elektroniske apparater sin helt egen elektriske signatur, i form av unik belastning og oppførsel, som er mulig for utenforstående å produsere systematisk oversikt over, og deretter detektere brukt i ditt hjem, i form av de belastningsmønster som disse apparater påfører ditt strømforbruk.  Dette kan avleses på direkten, LIVE, både av nettselskapet og andre de gir tilgang, f.eks myndigheter.  De kan se ALT hva du foretar deg.  Dette er også påpekt i svært så kritiske ordelag av Datatilsynet.

Vi får økte strømpriser, det har de lovet oss (klimasvindelpisken).  Så viftes det samtidig med en “gulrot”, nemlig at vi alle kan få kjøpt nye elektriske husholdningsapparater og forbrukerelektronikk med innebygd TOVEIS kommunikasjonselektronikk som skal “snakke med AMS-måleren” og “hjelpe oss å spare strøm”.  Disse nye husholdningsapparater og forbrukerelektronikk vil ytterligere styrke overvåkningsinfrastrukturen, kapasiteten og mulighetene for detaljert overvåkning av alt du foretar deg, ned til minste forbruk av elektroner.  Produsentene av AMS-målere dokumenterer jo i egne produktspesifikasjoner at denne TOVEIS-kommunikasjonenen bl.a gir kraftnettselskapene mulighet til å fjernstyre og SLÅ AV enkelte av KUNDENS husholdningsapparater i perioder med høy belastning.

Denne teknologien har innebygde muligheter, som vi som kunder ikke har den minste anelse om, og ikke til fulle blir informert om.  I tillegg kan innebygget software oppgraderes/endres via fjernstyring, fra kraftnettselskapene, produsentene eller andre som skaffer seg tilgang til å styre disse “smarte” målerne.  Du vil ALDRI kunne vite med sikkerhet hva som legges inn av programfunksjonalitet i DIN måler!  Dette åpner selvsagt også for myndigheters, etterretningstjenesters og andres mulighet og rett til (i det minste i teorien) å anmode om “spesiell konfigurasjon” som kan gi dem panoramainnsikt i absolutt alt du foretar deg innenfor husets fire vegger.  DET ER IKKE SÆRLIG BETRYGGENDE!

Det vil med garanti komme et stadig sterkere press fra ulike aktører om å få tilgang til disse data, og krav om direkte tilgang for å kunne kartelegge dataene selv.  Først vil det være myndigheter som krever tilgang av hensyn til “almen sikkerhet, overvåkning, terrorbekjempelse, kriminalitetsbekjempelse og offentlige velferdstjenester”.  Så vil lovverket sakte men sikkert uthules, hvor kommersielle aktører etterhvert også får større og større tilgang, enten direkte eller som “kontraktører” for myndighetene.

Vi ser allerede at smartmålerne i Toronto blir brukt til å overvåke boliger, for å finne ut om det oppholder seg folk der, om hus og leieboliger står tomme osv.  Her passer det godt å sitere Pål Steigans avslutningskommentar fra samme artikkel:

Og dette er naturligvis bare begynnelsen. Smarte strømmålere, husholdningsapparater som knyttes til «the internet of things», alt sammen både kan og vil bli brukt til detaljert overvåking. Og disse dataene vil finnes på nettet for dem som har kompetanse på hacking, og de vil være til salgs for reklamebransjen og bli utnyttet av kriminelle elementer, eller skal vi si, andre kriminelle elementer.

Så har vi “den store majoritet” strømkunder, som antakelig ikke bryr seg.  Teknologislaver som mange av dem er, så vil de nærmest løpe skoene av seg for å få fylt husene med TOVEIS kommunikasjons-husholdningsapparater og forbrukerelektronikk som de kan “styre via mobilen”. FEDT!!  Lite aner de om hva slags informasjon som blir innsamlet om dem, og hvordan den blir brukt.  Og lite tenker de over hvordan de selv frivillig bidrar til oppbygging, tilretteleggelse og raffinering av dagens og fremtidens Orwell’ske overvåkningssamfunn.