Kan vi stole på de nye strømmålerne som skal inn i alle norske sikringsskap?

Forskerne fant at målerne som viste for høyt strømforbruk benytter en såkalt Rogowski Coil, mens målerne som målte for lavt forbruk er utstyrt med en Hall-sensor.

Ifølge en nederlandsk studie kan det tilsynelatende være grunn til å være skeptisk. Forskere ved universitetet i Twente fant ut at fem av ni testede strømmålere viste et langt høyere forbruk enn det faktiske.

Én av målerne viste på det meste en feilavlesning på hele 592 prosent. I den andre enden av skalaen visste to av målerne 30 prosent lavere enn det faktiske forbruket. Les mer her..