Ingen data eller epostadresser blir lagret på denne nettsiden ved bruk av våre automatiske tjenester.

Mottakere av innsendt skjema er:

  • Din strømleverandør
  • NVE
  • Olje og Energidepartementet
  • Statens Strålevern
  • Justis- og beredskapdepartementet
  • Stopp smartmålerne
  • Kopi til deg som avsender

 

Bruker du våre tjenester godtar du også at organisasjonen Stopp smartmålerne mottar en kopi av din innsendelse, og du godtar at du kan bli kontaktet av dem i fremtiden.

Kontakter du denne nettsiden via kontaktskjemaet/Nyhetsbrev skjemaet blir din e-postadresse lagret hos oss.