5G er veien til smarte byer og «tingenes internett». Nedsiden er mer hverdagsstråling. Vi kommer til å vasse i elektromagnetiske felt, hevder forskere som kaller 5G et stort folkehelse-eksperiment. Men forskerne er uenige seg imellom.

Den kommende 5G-revolusjonen vil bety at vi kommer til å leve i et samfunn der vi vil være utsatt for stråling fra elektromagnetiske felt som vil være overalt, fordi alle tjenester vil være nettbasert, sier Dariusz Leszczynski, tidligere mangeårig forsker i det finske strålevernet. Les mer her..