Intervju med Einar Flydal

Einar Flydal er samfunnsviter med mastergrad i telekomstrategi og teknologiledelse. Han har vært lektor i telematikk ved NTNU og var i mange år ansatt i Telenor med forskning, strategi og forretningsutvikling som arbeidsfelt.

Hva skjer med oss?

Hva er det som skjer i vårt land? Vi tror vel ennå på at det er demokrati i Norge, eller? Regjeringen arbeider for at norsk vannkraft skal kontrolleres av EU-organet ACER. Regjeringen innfører det ene EU-direktivet etter det andre. Tror Erna Solberg og Siv Jensen at Norge er med i EU? Har de ikke fått med seg siste folkeavstemning?

Og dette EU-direktivet med innføring av såkalte smartmålere, eller AMS som det også kalles. Det er ikke mye smart med disse nye strømmålerne. Folk opplever å få høyere strømregninger enn før. Veldig mange i ulike grupper på Facebook rapporterer om at de ble syke etter at de fikk smartmåler i huset eller i blokka der de bor. De ulike Nei til smartmåler-gruppene på Facebook teller nå godt over 11.000 medlemmer og er sterkt voksende.

Det er også snakk om å innføre effektprising med de nye strømmålerne. Strømmen skal bli dyrere den tiden på døgnet når flest folk bruker den. Er dette noe det norske folk har blitt spurt om er ønskelig? Undersøkelser viser også at dette ikke engang er minimalt miljøvennlig.

De nye strømmålere medfører også mer administrasjon for kraftselskapene. Det er mye mere data som skal behandles da bl.a. strømselskapene får info om strømforbruket til hver husstand hver time. Dette er også noe som gir økte kostnader for strømkundene. Ønsker det norske folket dette?

Smartmålerne kommuniserer med hverandre og stråler signaler gjerne hvert sekund i alle retninger bare for å overføre husets strømforbruk en gang i timen til en mottaker i nabolaget. Stråling i alle retninger som går gjennom vegger, betong og menneskekropper.

Utallige forskningsrapporter viser at denne strålingen er helsefarlig. Google f.eks. professor Martin Pall. Les bloggen til Einar Flydal, tidligere forsker i Telenor og universitetslektor i telematikk. Det skal ikke mer enn en feltstyrke på 1,4 µW/m² til før kalsiumkanaler i cellene åpner seg og slipper inn altfor mye kalsiumioner i cellene, viser forskningen. Grenseverdien er mer enn én million ganger høyere. Det skjer så en oksideringsprosess i cellene med kjemiske reaksjoner som er felles for mange ulike sykdommer. Av dette er det lett å konkludere med at slik ikke-ioniserende stråling kan forverre sykdommer og få latente sykdommer i mennesket til å bryte ut. Typiske symptomer folk sier de opplever i forbindelse med slik stråling er trykk i hodet, øresus, ekkel vibrering i kroppen, kvalme m.m.

Cellene i kroppen vår består av cellestrukturer som igjen består av molekyler med sine atomer. Det er ørsmå svake elektriske krefter som avgjør hvordan atomene, molekylene og dermed også hvordan cellestrukturene reagerer i forhold til hverandre. Alle celleprosessene, selve livet og kroppens funksjoner, er basert på svake elektriske krefter på cellenivå. Så da sier det seg nesten selv at ikke-ioniserende elektromagnetiske felt (EMF) fra hverdagens trådløse teknologi med ulike frekvenser kan påvirke hvordan disse ulike cellestrukturene reagerer med hverandre.

En nasjonal og internasjonal helsekatastrofe bygger seg opp. Hundrevis av organisasjoner verden rundt er blitt danna av folk som protesterer mot helsekonsekvensene av denne strålingen fra smartmålere og annen trådløs teknologi.

Bør ikke det norske folket informeres om dette? Har det norske folket blitt spurt om de ønsker en slik trådløs strømmåler i sitt hjem som sender ut helsefarlige pulser hvert eneste sekund i alle retninger? Den naturlige bakgrunnsstrålingen på den frekvensen smartmålerne sender på er mye mindre en billiontedel av strålingen fra en smartmåler. Den menneskelige evolusjon gjennom mange hundre tusen år har ikke bygd opp en cellebiologi som evner å forsvare seg mot slik stråling fra moderne teknologi. Statistikker viser at sykdommer som hjernekreft og øresus øker i omfang …

Firmaet EMF-consult har funnet ut at en AMS stråler mer enn tre ganger kraftigere enn en mobiltelefon når begge stråler maksimalt.

Flere kommuner har i mange år hatt utmerkede systemer for automatisk måling av strøm over kabel. Dette er et system som ikke medfører noen helsefarlig stråling. Hvorfor ikke fortsette med dette utmerkede systemet? Forskere i USA har nå gått sammen og krever en tilbakeføring av kablede informasjonssystemer og en bortgang fra trådløst.

I Frankrike har over 400 kommuner protestert mot innføringen av smartmålere. I Nederland er smartmåler fullstendig frivillig for den enkelte husholdning. I Tyskland er vist bare smartålere innført i industribygg og i andre bygg som har særlig stort strømforbruk.

Det beste ville vært om utrullingen av smartmålere ble stanset i Norge, dernest at smartmålere ble fullstendig frivillige i Norge.

Kort om NETTSELSKAPET AS – opplysningsplikt og etiske samfunnsansvar

Vi benytter anledningen til å påpeke NETTSELSKAPET AS’s opplysningsplikt og etiske samfunnsansvar, noe vi ikke kan se at selskapet har overholdt i relasjon til utsendt markedsføring av “smartmålere” og installasjon av disse hos selskapets kunder.

Det er betenkelig å se at NETTSELSKAPET AS i markedsføringen ikke nevner et eneste ord om – for bransjen formodentlig velkjente – potensielle helserisikoer, helsereaksjoner og om teknologiens potensiale for privatlivskrenkende overvåkning, ei heller informerer kundene om disses faktiske lovlige mulighet til å takke NEI til slik installasjon.