BRANNRISIKO

I Canada ble det i 2014 meldt at 105000 smartmålere skulle tas ned etter flere eksplosjoner og myndighetene konkluderte med at det utgjorde en så stor fare for borgerne at det ikke lenger var forsvarlig å bruke dem.  Vi er også kjent med at Brannvesenet og norske forsikringsselskaper i flere artikler i norske aviser har gått ut og advart mot konsekvensene av å installere disse målere, nemlig at målerne og tilhørende effektprising på strøm vil presse strømforbruket over på tider hvor folk sover eller ikke er hjemme, noe som øker skadeomfanget forbundet med brann.

Vi har ringt servicekontoret og meddelt våre bekymringer. Når vi konfronterer vedkommende med risikoen, får vi beskjed om at hun kun er «satt til å ta i mot henvendelser». Det høres ut som en som har fått en replikk; «staten har bestemt og alle skal få installert smartmåler.»

Dette har toner av Nürnbergprosessen – soldater og offiserer utførte ordre og forsøkte ansvarsfraskrivelse uten noen form for egenhendig kritisk gjennomgang av informasjon og risiko. vI opplever «Ditt Nettselskap» og «Leverandør for installasjon» på samme måte.

OPPSUMMERING

Alle disse usikre momentene rundt smartmålere som i høy grad påvirker menneskets privatliv, helse og sikkerhet gjør at vi ikke er i tvil. Vi skal ikke ha smartmåler i nærheten av våre hjem og kommer til å informere naboer og lokalsamfunnet om våre funn. Det er stadig flere som stiller seg bak STOPP Smartmålerne.