Er stråling fra smartmålern trygg, føler du deg utrygg for strålingen i hverdagen?

 

Norge et av få land som presser fram en rask utskifting av alle strømmålerne i landet. NVE sendte nylig ut et nytt hyrdebrev til nettselskapene. Brevet bør jurister, medisinere og miljøvernere se nøye på.

Fritaksvilkårene er skjerpet, og samtidig gjør nettselskapene det vanskelig for folk å søke fritak..

Kloden rundt aksjoneres det mot innføringen av «smartmålere» og helseplager dokumenteres. At noen blir syke av strålingen, viser at noe er galt.

Noen mener at dette er konspirasjonsteori, konspirasjonsteori er en forklaringsmodell som går ut på at ting som er galt i verden skyldes at mektige grupper i hemmelighet sammensverger seg for å fremme sin egen, skjulte agenda.

Konspirasjonsteori er en nedsettende betegnelse som brukes for å signalisere at forklaringen er beheftet med logiske feil og problematisk omgang med fakta. Selve mangelen på konkrete bevis brukes ofte i seg selv som et argument for at teorien er sann. Tusenvis av forskere og leger mener det motsatte, hvem har da rett? Dann deg din egen mening, det er kanskje det aller mest fornuftige!

Norge er unikt ved at målerne med størst markedsandel, Aidon, avgir sterk pulsing oftere enn hvert sekund. De går dessuten med full styrke de første dagene, med en rekkevidde på flere mil, for å nå fram til nabohuset. Husstanden utsettes dermed for en tøff innkjøringsperiode, og deretter for døgnkontinuerlig eksponering, også av lave frekvenser som påvirker biologien.

Ekstra harde pulser er en velkjent oppskrift på hvordan man utvikler overfølsomhet for miljøgifter. Det er derfor grunn til mistanke om at disse «smarte» målerne ikke bare gir folk helseplager, men faktisk får dem til å utvikle overfølsomhet.

Utallige forskningsrapporter viser at denne strålingen er helsefarlig. Google f.eks. professor Martin Pall. Les bloggen til Einar Flydal, tidligere forsker i Telenor og universitetslektor i telematikk. Det skal ikke mer enn en feltstyrke på 1,4 µW/m² til før kalsiumkanaler i cellene åpner seg og slipper inn altfor mye kalsiumioner i cellene, viser forskningen. Grenseverdien er mer enn én million ganger høyere. Det skjer så en oksideringsprosess i cellene med kjemiske reaksjoner som er felles for mange ulike sykdommer.

Av dette er det lett å konkludere med at slik ikke-ioniserende stråling kan forverre sykdommer og få latente sykdommer i mennesket til å bryte ut. Typiske symptomer folk sier de opplever i forbindelse med slik stråling er trykk i hodet, øresus, ekkel vibrering i kroppen, kvalme m.m. Folk blir syke – selv om gjeldende stråle-dogmer sier at syke, nei, det kan de ikke bli. Ønsker du å gjøre noe med hverdagen til deg og dine?

Send ett ferdig forfattet brev til:

Ditt nettselskap

NVE

Stortinget