Er smartmålerne trygge, føler du deg utrygg?

Norge et av få land som presser fram en rask utskifting av alle strømmålerne i landet. NVE sendte nylig ut et nytt hyrdebrev til nettselskapene. Brevet bør jurister, medisinere og miljøvernere se nøye på.

Fritaksvilkårene er skjerpet, og samtidig gjør nettselskapene det vanskelig å søke fritak..

Kloden rundt aksjoneres det mot innføringen av «smartmålere» og helseplager dokumenteres. At noen blir syke av strålingen, viser at noe er galt.

Norge er unikt ved at målerne med størst markedsandel, Aidon, avgir sterk pulsing oftere enn hvert sekund. De går dessuten med full styrke de første dagene, med en rekkevidde på flere mil, for å nå fram til nabohuset. Husstanden utsettes dermed for en tøff innkjøringsperiode, og deretter for døgnkontinuerlig eksponering, også av lave frekvenser som påvirker biologien.

Ekstra harde pulser er en velkjent oppskrift på hvordan man utvikler overfølsomhet for miljøgifter. Det er derfor grunn til mistanke om at disse «smarte» målerne ikke bare gir folk helseplager, men faktisk får dem til å utvikle overfølsomhet.

Vi gjør det lettere å sende brev til ditt nettselskap, søk fritak fra radiodelen i AMS-målern med vårt automatiske system.

Ett virkemiddel er å søke fritak – Enten for frykt for økt helserisiko og for helseplager fra strålingen fra målerne, eller på generelt grunnlag, uten legeattest. Og det er viktig å få framprovosert medisinske og juridiske vurderinger fra upartisk hold. Brevet du kan sende til din strømleverandør har vi gjort ferdig for deg, du vil få tilsendt kopi av brevet på e-post, samtidig som en kopi går direkte til Stopp strømålerene.

Hvorfor «bare» søke fritak fra radiodelen i AMS-målern?

Dette er grunnet med at de aller fleste vil bli påtvunget AMS-målern grunnet henvisning til justervesenet krav til nøyaktighet. Altså de skylder på at de gamle analoge målrene er for unøyaktig..? Det er også mange som allerede har fått AMS-målern installert, og dette har vi tatt høyde for med ett lite tillegg om gruppesøksmål på slutten av malen som skal dekke opp for dette temaet ved ett senere tidspunkt.

Møtes du med krav om legeerklæring for å “dokumentere din bekymring” så bør du kontant avvise dette.

Å kreve at en lege skal dokumentere familiens bekymringer, som du og familien selv suverent er fullt ut kapabel til å vurdere, kommunisere og dokumentere på egen hånd basert i allerede eksisterende publisert forskning, kjente FAKTA og egne erfaringer, er i realiteten et uakseptabelt forsøk på umyndiggjøring.

Nettselskaper som forsøker å fremstille legeerklæring som et krav for å få fritak, har altså lagt seg på en strengere tolkning av forskriften enn både OED og NVE. Nettselskapene har også nå begynt å kreve ett årlig gebyr fra dem som ikke vil ha AMS-målern, dette er forsøk på å skremme forbrukerene til å godta AMS-målern. Dette må vi sørge for ikke kommer nettselskapene til ære. det kan koste dem dyrt, i første omgang disses omdømme.

Når vi nå forstår urimeligheten i hvordan mange nettselskap forholder seg til dette, så må den beste fremgangsmåte være følgende:

  1. KREV FRITAK UTEN LEGEERKLÆRING.
  2. Klag på AMS-målern til NVE, Statens strålevern,Olje og Energidepartementet og Forbrukertilsynet.

 

NVE ER NEMLIG FORPLIKTET TIL Å BEHANDLE ANKEN I TRÅD MED EGNE FORSKRIFTER, OG DA MÅ DU SELVFØLGELIG FÅ FRITAK!

Klikk på lenken under her, velg den som passer deg. Du vil nå komme til ett automatisk innsendelseskjema. Fyll inn alle opplysninger som kreves. Brevet er ferdig forfattet, men du kan selfølgelig lime inn din egen brevmal om du ønsker dette. Har du allerede sendt søknad og fått avslag, send klage til NVE!

Utallige forskningsrapporter viser at denne strålingen er helsefarlig. Google f.eks. professor Martin Pall. Les bloggen til Einar Flydal, tidligere forsker i Telenor og universitetslektor i telematikk. Det skal ikke mer enn en feltstyrke på 1,4 µW/m² til før kalsiumkanaler i cellene åpner seg og slipper inn altfor mye kalsiumioner i cellene, viser forskningen. Grenseverdien er mer enn én million ganger høyere. Det skjer så en oksideringsprosess i cellene med kjemiske reaksjoner som er felles for mange ulike sykdommer. Av dette er det lett å konkludere med at slik ikke-ioniserende stråling kan forverre sykdommer og få latente sykdommer i mennesket til å bryte ut. Typiske symptomer folk sier de opplever i forbindelse med slik stråling er trykk i hodet, øresus, ekkel vibrering i kroppen, kvalme m.m.

Folk blir syke – selv om gjeldende stråle-dogmer sier at syke, nei, det kan de ikke bli. Ønsker du å gjøre noe med hverdagen til deg og dine? Send ett ferdig forfattet brev til din strømleverandør og eller en klage til NVE.