Er smartmålerne trygge, føler du deg utrygg?

Norge et av få land som presser fram en rask utskifting av alle strømmålerne i landet. NVE sendte nylig ut et nytt hyrdebrev til nettselskapene. Brevet bør jurister, medisinere og miljøvernere se nøye på. Fritaksvilkårene skjerpes, og samtidig gjør nettselskapene det vanskelig å søke fritak..

Kloden rundt aksjoneres det mot innføringen av «smartmålere» og helseplager dokumenteres. At noen blir syke av strålingen, viser at noe er galt.

Norge er unikt ved at målerne med størst markedsandel, Aidon, avgir sterk pulsing oftere enn hvert sekund. De går dessuten med full styrke de første dagene, med en rekkevidde på flere mil, for å nå fram til nabohuset. Husstanden utsettes dermed for en tøff innkjøringsperiode, og deretter for døgnkontinuerlig eksponering, også av lave frekvenser som påvirker biologien.

Ekstra harde pulser er en velkjent oppskrift på hvordan man utvikler overfølsomhet for miljøgifter. Det er derfor grunn til mistanke om at disse «smarte» målerne ikke bare gir folk helseplager, men faktisk får dem til å utvikle overfølsomhet.

Folk blir syke – selv om gjeldende stråle-dogmer sier at syke, nei, det kan de ikke bli. Ønsker du å gjøre noe med hverdagen til deg og dine? Sendt ett ferdig forfattet brev til din strømlevrandør!

 
 

Brevmal til nettselskap